Brždění vlaku

Ach! Další výluka...

Text je zde pouze odložen.

K ovládání brzd je možné použít již zmíněný vzduch. V realitě je princip zjednodušeně takový, že při upuštění vzduchu začne vozidlo brzdit (při roztržení soupravy se vypustí vzduch a souprava zastaví). Na modelu je však vhodnější to praktikovat opačně. Pokud by totiž došlo k poruše kompresoru, s vozy by nikdo ani nehnul (a náhradní kompresor z kapsy jen tak někdo nevytáhne).

Vyhledávání

Nejbližší akce:

8.10.2022


Webové stránky zdarma