Brždění vlaku

Pokud je souprava uvedena do pohybu, je jasné, že jí bude nutné i zastavit. V případě jízdy samotné lokomotivy s vozem je to poměrně jednoduché. S vyšší váhou soupravy se však situace komplikuje.


Brždění lehké soupravy

Zde nenajdeme moc komplikací, avšak spousty možností.

Brždění elektrické lokomotivy

Elektrická lokomotiva má tu výhodu, že můžeme k brždění využívat její motor. Při pouřití digitálního regulátoru lze brzdit rekuperací, či protiproudem. Při použití analogového regulátoru zkratovou brzdu (která je občas trochu divoká), či také protiproud (avšak se složitěji ovládá). Frekvenční měniče zase využívají brzdových odporů.

Brždění mechanické

Mechanickou brzdu lze instalovat jak na vůz, tak na lokomotivu (ideálně na obojí k zajištění při stání samotného vozidla). Ovládání mechanické brzdy je na tvůrčí kreativitě každého, avšak nejšastější jsou lankem, šroubovice + mechanismus, páka, ...


Brždění těžké soupravy

Zde již nestačí využívat pouze brzdné síly jenoho vozu.

K ovládání brzd je možné použít vzduch (stlačený samozřejmě...). V realitě je princip zjednodušeně takový, že při upuštění vzduchu začne vozidlo brzdit (při roztržení soupravy se vypustí vzduch a souprava zastaví). Na modelu je však vhodnější to praktikovat opačně. Pokud by totiž došlo k poruše kompresoru, s vozy by nikdo ani nehnul (a náhradní kompresor z kapsy jen tak někdo nevytáhne). Také při výrobě "samodomo" není zaručena stoprocentní těsnost, a tak by se kompresor poměrně nadřel.

Z tohoto důvodu je také poměrně vhodné používat tovární součástky. Dokonce i brzdové válce jde sehnat (pod termínem pneumatický píst).

Kompresor

Kompresor by měl být opatřen tlakovou nádobou (ať už tovární, či přidanou). Také musím dodat, že to není položka, na které by se mělo škudlit. Sice není nutné kupovat nejdražší na trhu. Platí zde obcně (jako u všeho) - číst recenze.

Ovládání

Zde je to již velmi individuální, ale odprezentuji zde můj způsob ovládání brzdy.

Brzda je ovládána pomocí třípolohového otočného přepínače, který určuje, zda bude otevřené plnění válce - souprava brzdí, jízda - setrvá vše v aktuálním stavu (výchozí poloha), výpust - souprava odbržďuje. Samotné ventily jsou elektromagnetické ventily 24 V stejnosměru. Ve schématu nejsou znázorněny rychlospojky, tlakoměr,... Přepínač je třípolohový aretovaný do nuly, aby nedocházelo k zahřívání emg. ventilů.

Vyhledávání

Nejbližší akce:

-


Webové stránky zdarma