2023   2022   2021   2020   2019   2018

17. Nábřeží Paromilů

Akce se uskutečnila 31. srpna. Akce se zúčastnil druhý typ lavicového vozu nově s nástavbou pro sezení. Jednalo se o zkušební jízdy vozu, který byl na akci tažen motorovým vozem M131.1003 a lokomotivou T466.

Prázdný vůz projel celou trať bez problémů. Problém nastal při jízdě vozu s nerovnoměrně rozloženou váhou, konkrétně při zatížení zadní části vozu. To nastal problém na dvou místech - na výhybce a mezi mosty. V obou případech šlo především o nerovnost trati. I přes to bylo rozhodnuto o předělání pružení na vozu.


8. Parní Olympia

Akce se uskutečnila 31. května a 1. a 2. června.

Začátkem prvního dne vše probíhalo bez závad. První problém nastal v pátek odpoledne, kdy lokomotiva najela na nedolehlý jazyk výhybky. Lokomotiva si zvolila jízdu vlevo, zatímco obsazený vůz nerespektoval rozhodnutí lokomotivy a vydal se rovně, což způsobilo uvedení lokomotivy do polohy tzv. na boku. To mělo za následek odtrhnutí stupaček, které byly nejslabší částí lokomotivy. Lokomotiva naštěstí neutrpěla vážnější zranění.

Druhý den probíhaly zátěžové zkoušky lokomotivy, kdy táhla do stoupání 10 promile 500kg. Souprava byla tvořena lokomotivou E225, plošinovým (lavicovým) vozem, lokomotivou T466 a lavicovým vozem ze Skalska. Při prvním pokusu lokomotiva dojela do poloviny stoupání, kde přestala jet a byla odtlačena do depa. Na rotundě proběhla  následně oprava. Příčinou byl odpálený drát z přepínače směru jízdy. Při druhém pokusu lokomotiva dojela na to samé místo (asi prokleté), v ovladači se ozval nehezký zvuk a lokomotiva musela být opět odtlačena do depa. Tentokrát byla závada vážnější. Odpálil se totiž celý přepínač. Vypravili jsme se tedy do centra Brna, kde jsme pořídili přepínač a relátka. Celou sobotu odpoledne se pájelo. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc. Oprava dopadla úspěšně a lokomotiva po zbytek akce jezdila bez větší zátěže. Další závada se vyskytla na voze. Vůz měl původně tvrdé gumové "pružení", které se po nějaké době začalo drhnout o kolo a odbrušovat se. Vůz tedy celý den brzdil. Situace vyvrcholila zastavením soupravy v kopci, kdy lokomotiva pouze klouzala na místě. Souprava byla odtlačena na nejbližší odstavnou kolej. Problém se vyřešil otočením vozu, kdy všechna nahromaděná guma při jízdě vypadala.

První polovinu třetího dne se jezdilo bez závad. Odpoledne se projevil problém se slabými řetězy, které se vytahaly a začaly přeskakovat a padat. Ve tři hodiny odpoledne se stala poslední nemilá událost, která rozhodla o odjezdu z akce. Po třech dnech jezdění a zátěžových zkouškách se na přechodce motoru strhly závity. Lokomotiva byla úspěšně prohlášena za neprovozní. Před naložením a odvezením do domovského depa na rozsáhlé opravy byla provedena poslední zkouška. Testovala se odolnost provizorního elektrického zapojení. Přestože byl potenciometr několikrát na hrubo přetočen a lokomotiva nejednou proklouzla, nic se nestalo. Tedy kromě spadnutí řetězu...

Akce ukázala zásadní chyby - hřející se regulátor, nedostačující elektrika, slabé řetězy, nedostatečná váha lokomotivy a strhnuté čepy na přechodce. Akci však neprovázely jen neúspěchy. Velmi se osvědčilo nové uchycení motoru a uchycení baterií.

    

Foto: Tomáš Randýsek


Zkušební jízdy Nemošice

Akce se uskutečnila  19. května 2019. Zúčastnila se lokomotiva E225.001 ve skoro dokončeném stavu před nabarvením s druhým typem lavicového vozu. Akce nebyla pro veřejnost, jednalo se pouze o zkušební jízdy.

Celá akce probíhala bez závaz. Lokomotiva byla testována na jiném traťovém svršku, než na brněnské dráze. Zkouška proběhla úspěšně, lokomotiva projela trať bez problému. Problém jí nedělal ani oblouk o poloměru 6 metrů.

Vyhledávání

Nejbližší akce:

-


Webové stránky zdarma